Russian cosmonauts BAIKONUR, KAZAKHSTAN 20.05.1995_1485

Russian cosmonauts BAIKONUR KAZAKHSTAN in 1995

in KAZAKHSTAN

Leave a Reply